Myjnia automatyczna (testowy artykuł 3)


Myjnia automatyczna do przygotowania powierzchni do lakierowania proszkowego. Jest to myjnia zamknięta, dlatego nie ma możliwości, by rozpylana wewnątrz ciecz wydostawała się na zewnątrz.
 
Tunel jest tak zbudowany i ukształtowany, że nie ma możliwości przenoszenia kąpieli między zbiornikami. Trzy zbiorniki- trzy kąpiele. Pompy obiegowe czerpią automatycznie chemię z poszczególnych zbiorników i tłoczą płyn w kolektory uzbrojone w dysze, które to z odpowiednią mocą i ciśnieniem opryskują czyszczone elementy.
 
Czas pracy każdej kąpieli jest tak ustawiona, by po przejściu całej operacji technologicznej element był odpowiednio przygotowany do malowania. Długość myjni oraz ilość stref natryskowych jest uzależniona od wymagań klienta a w zasadzie od wymagań antykorozyjnych powłoki jaka ma być poddana obróbce.